La Restauradora Amaia Ojanguren Espais-B El Magatzem-Llums Espais-B Antic i Fonos Rosa Jordi Antiguitats La Casa del Passeig Antic Daró Portes i moble antic Bernat & Tere Jaume Rocamora Cardona Antic Castell Empordà Escola de restauració Escola de ceràmica i centre d'artesania Antic Daviu Quera Antic Alba La Bòbila Antic L'Antigor

La Restauradora Amaia Ojanguren Espais-B

EspaisB

ASSOCIACIÓ D'ANTIQUARIS, BROCANTERS I RESTAURADORS DE LA BISBAL

L' Associació d'antiquaris, brocanters i restauradors de La Bisbal d'Empordà fou creada l'any 1997 a iniciativa dels antiquaris de La Bisbal amb les seguents finalitats:

- La promoció de La Bisbal com a ciutat d'antiquaris.
- Fomentar la projecció externa de La Bisbal, per atreure gent i i dinamitzar la vida ciutadana.
- L'organització d'activitats
- Vetllar perque els associats compleixin les normes legals de llur activitat, i així garantir bon funcionament i qualitat.

PROPERA FIRA
--
Disseny gràfic i programació web:GRAFIC ART STUDIO